Ανακύκλωση Αδρανών Μαγνησίας IKE

24210-26060

Eδώ βλέπετε αναλυτικά τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας:

Υπηρεσίες

Συλλογή απορριμάτων εκσκαφών που αφορούν:

 • Καθαρά γεώδη.
 • Αμμοχαλικώδη.
 • Γεώδη-ημιβραχώδη.

Συλλογή απορριμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων που αφορούν:

 • Καθαρά σκυροδέματα.
 • Xωρίς πολλά πρόσμικτα.
 • Με πολλά πρόσμικτα.
 • Μεικτά.
 • Ανακαινίσεων.

Συλλογή απορριμάτων οδοποιίας που αφορούν:

 • Απόξεση ασφάλτου.
 • Καθαίρεση ασφάλτου.

Λοιπά:

 • Μέταλλα.
 • Μάρμαρα.

Προϊόντα

Δομικά υλικά:

 • Υλικά επιχωμάτωσης 3Α.
 • Υλικά επιχωμάτωσης Ε4.
 • Τρίμμα ασφάλτου.