Ανακύκλωση Αδρανών Μαγνησίας IKE

24210-26060

Ανακύκλωση Αδρανών Μαγνησίας Ι.Κ.Ε.

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμάτων.

Αποθήκευση-Διαλογή-Μηχανική Επεξεργασία

Με σεβασμό...

…στο περιβάλλον

…στον άνθρωπο

…στον επαγγελματισμό