Ανακύκλωση Αδρανών Μαγνησίας ΙΚΕ

Ανακύκλωση Αδρανών Μαγνησίας Ι.Κ.Ε.

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμάτων

Aποθήκευση-Διαλογή-Μηχανική Επεξεργασία

Με σεβασμό....

…στο περιβάλλον

…στον άνθρωπο

…στον επαγγελματισμό