Ανακύκλωση Αδρανών Μαγνησίας ΙΚΕ

Επικοινωνία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΓΕΛΑΔΙΣΤΡΑ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24210-26060

ΑΦΜ 8010004601

ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΤΚ 38500

ΓΕΜΗ 146788344000